കല കുവൈറ്റ് സാൽമിയ, അബു ഹലീഫ സെന്റർ, മെഹ്ബൂള നോർത്ത് യൂണിറ്റുകൾക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ images-46

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, കല കുവൈറ്റ് 38 മത് വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി സാൽമിയ, അബു…

കല(ആർട്ട്) കുവൈറ്റ് – ‘നിറം 2016’ ചിത്രരചനമത്സരം, വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു poiu

  ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യന് സ്കൂള് കുട്ടികള്ക്കായി നവംബർ 11-നു ‘നിറം 2016’ എന്ന പേരിൽ അമേരിക്കൻ ടൂറിസ്റ്റർറുമായി സഹകരിച്…

സ്വപ്നങ്ങൾ കഥകളെ കരുത്തുറ്റതാക്കുന്നു: കഥാകൃത്ത് കരുണാകരൻ

  കുവൈറ്റ്: ഭാവനകളേക്കാൾ സ്വപ്നങ്ങളാണ് കരുത്തുറ്റ കഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് പ്രശസ്ത കഥാകൃത്ത് കരുണാകരൻ പറഞ്ഞു. അസാധുവായ നോട്ടുകൾ ഗംഗയിൽ ഒഴുകി…

കല കുവൈറ്റ് യൂണിറ്റ് വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങൾ തുടരുന്നു

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, കല കുവൈറ്റിന്റെ 38 മത് വാർഷിക സമ്മേളനത്തിനു മുന്നോടിയായുള്ള യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ…

പ്രചരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു.

കുവൈത്ത്‌ സിറ്റി: “പുണ്യ നബിയെ അങ്ങ്‌ കാരുണ്യമാണു” എന്ന പ്രമേയവുമായി കുവൈത്ത്‌ കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മുഹബ്ബത്തെ റസൂൽ…

Feature

xchange-ad1
puli