മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡ്‌ ‘100 കിലോ വരെ സ്വര്‍ണം’ നറുക്കെടുപ്പ് വിജയികള്‍ക്ക് സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്തു

മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡ്‌ ആന്‍ഡ് ഡയമണ്ട്സ് ‘100 കിലോ വരെ സ്വര്‍ണം’ നറുക്കെടുപ്പ് വിജയികള്‍ക്ക് സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്തു . ഫസ്റ്റ് വിന്നര്‍ ശ്രീ എന്‍.ഈശ്വര്‍ റാവു, തേര്‍ഡ് വിന്നര്‍ ശ്രീ റിയാസ് അഹമ്മദ്, ഫോര്‍ത്ത് വിന്നര്‍ നൂര്‍ നാസര്‍ ജാന്‍ ശരീഫ് എന്നിവര്‍ക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. ഇവര്‍ക്കുള്ള 1/ 4 കിലോ സ്വര്‍ണം മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡ്‌ ആന്‍ഡ്‌ ഡയമണ്ട്സ് സോണല്‍ ഹെഡ് ശ്രീ അഫ്സല്‍ ഖാന്‍ വിതരണം ചെയ്തു.

The raffle draw winner of ‘Win up to 100 kilos of Gold’ campaign, Mr. Eshwar Rao N receiving the prize 1/4​ KG gold from Mr. Afsal Khan, Zonal Head, Malabar Gold & Diamonds, in the presence of officials from Malabar Gold & Diamonds.

The raffle draw winner of ‘Win up to 100 kilos of Gold’ campaign, Mr. Noore Nazar Jhan Shareef receiving the prize 1/4​ KG gold from Mr. Afsal Khan, Zonal Head, Malabar Gold & Diamonds, in the presence of officials from Malabar Gold & Diamonds.

 

The raffle draw winner of ‘Win up to 100 kilos of Gold’ campaign, Mr. Reyaz Ahmed receiving the prize 1/4​ KG gold from Mr. Afsal Khan, Zonal Head, Malabar Gold & Diamonds, in the presence of officials from Malabar Gold & Diamonds.

No Comments

Be the first to start a conversation

%d bloggers like this: