രണ്ടാം മത്സരവും വിജയിച്ച് ഫിഫാ മഞ്ചേരി

സീസണിലെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം മത്സരവും വിജയിച്ച് ഫിഫാ മഞ്ചേരി. എടത്തനാട്ടുകര അഖിലേന്ത്യാ സെവൻസിൽ എഫ് സി കൊണ്ടോട്ടിയെ ആണ് ഫിഫാ മഞ്ചേരി പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനായിരുന്നു വിജയം. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ എഫ് സി ഗോവയേയും ഫിഫ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

No Comments

Be the first to start a conversation

%d bloggers like this: