പൊതുമാപ്പ്: നാട്ടിലേക്ക് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ കുവൈത്തില്‍ സഹായ കേന്ദ്രം തുറക്കുന്നു

പൊതുമാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ കുവൈറ്റ് ന്റെ വിത്യസ്ത മേഖലകളിൽ വെല്‍ഫയര്‍ കേരള കുവൈത്ത് ഹെല്‍പ്ഡെസ്ക് തുറക്കുന്നു. ജനവരി 29 മുതൽ ഫഹാഹീൽ യൂണിറ്റി സെന്റര് (Tel: 97881284/97649639), അബ്ബാസിയ പ്രവാസി (Tel: 66150533/97391646), ഫർവാനിയ ഐഡിയൽ ഓഡിറ്റോറിയം (Tel: 60010194/97698705), സാൽമിയ സെന്റർ ഹാൾ (Tel: 50468796/55238583), അ:ബു ഹലീഫ തനിമ (Tel: 98760453/97606864) എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണെന്ന് സംഘടകർ അറിയിച്ചു.

No Comments

Be the first to start a conversation

%d bloggers like this: